Warsztaty - program


 

czwartek, 5 maja 2022, Arena Gliwice1. POSTĘPY W DIAGNOSTYCE RÓŻNICOWEJ WOLA GUZKOWEGO
sala: E
 
Moderatorzy Prof. dr hab. Marek Ruchała
Dr n med. Katarzyna Dobruch-Sobczak
10:30 – 10:55 System TIRADS i jego zastosowanie
Prof. dr hab. Marek Ruchała
11:00 – 11:25 Kryteria wyboru miejsca do biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej w wolu guzkowym.
Dr n med. Katarzyna Dobruch-Sobczak
11:30 – 11:55 Miejsce medycyny nuklearnej w różnicowaniu łagodnych i złośliwych guzków tarczycy
Dr hab. Rafał Czepczyński
wykład pod patronatem firmy Siemens Healthineers
12:00 – 12:25 System Bethesda i jego zastosowanie w warunkach polskich.
Dr Ewa Stobiecka
12:30 – 12:55 Postępy diagnostyki molekularnej guzków tarczycy.
Dr hab. Małgorzata Oczko-Wojciechowska
13:00 – 13:15 Podsumowanie i zamknięcie kursu
Prof. dr hab. Marek Ruchała
Dr n med. Katarzyna Dobruch-Sobczak


2. POSTĘPOWANIE W GUZACH NEUROENDOKRYNNYCH W DOBIE LECZENIA MULTIDYSCYPLINARNEGO
kurs pod patronatem firmy IPSEN

sala: D
 
Moderatorzy Dr hab. Daria Handkiewicz-Junak, prof. NIO
Dr n med. Agnieszka Kolasińska-Ćwikła
10:00 – 10:25 Zadania zespołu wielodyscyplinarnego w planowaniu leczenia guzów neuroendokrynnych.
Dr n med. Agnieszka Kolasińska-Ćwikła
10:30 – 10:55 Leczenie systemowe guzów NE: wskazania do leczenia celowanego i chemioterapii
Dr hab. Michał Jarząb
wykład nieobjęty patronatem firmy IPSEN
11:00 – 11:25 Postępowanie w guzach neuroendokrynnych trzustki (pNET)
Dr hab. Beata Jurecka-Lubieniecka
11:30 – 11:55 Miejsce leczenia izotopowego peptydami znakowanymi lutetem (PRRT)
Dr hab. Daria Handkiewicz-Junak, prof. NIO
12:00 – 12:25 Rekomendacje ENETS a rekomendacje polskie.
Prof. dr hab. Beata Kos-Kudła
12:30 – 12:55 Czynniki prognostyczne i predykcyjne w NEN
Dr n med. Tomasz Gawlik
13:00 – 13:15 Podsumowanie i zamknięcie kursu
Dr hab. Daria Handkiewicz-Junak, prof. NIO
Dr hab. Agnieszka Kolasińska-Ćwikła
 

3. WSKAZANIA DO LECZENIA JODEM PROMIENIOTWÓRCZYM RAKA TARCZYCY
sala: C
 
Moderatorzy dr hab. Zbigniew Adamczewski, prof. UMED
Dr n med. Aleksandra Ledwon
10:00 – 10:25 Leczenie pooperacyjne jodem promieniotwórczym chorych na raka tarczycy.
Komentarz do Rekomendacji Europejskiego Towarzystwa Tarczycowego (ETA)
Dr hab. Daria Handkiewicz-Junak, prof. NIO
wykład pod patronatem firmy SANOFI
10:30 – 10:55 Miejsce terapii małoinwazyjnych w zaawansowanym raku tarczycy. Komentarz do Rekomendacji Europejskiego Towarzystwa Tarczycowego (ETA).
Dr hab. Agnieszka Czarniecka, prof. NIO
11:00 – 11:25 Leczenie jodem promieniotwórczym raka tarczycy u dzieci
Dr Aleksandra Kropińska
11:30 – 11:55 Wskazania do radioterapii w zaawansowanym raku tarczycy
Dr n med. Aleksandra Kukulska
12:00 – 12:25 Zastosowanie jodu promieniotwórczego w zaawansowanym raku tarczycy
Dr hab. Aldona Kowalska, prof. UJK
12:30 – 12:45 Podsumowanie i zamknięcie kursu
dr hab. Zbigniew Adamczewski, prof. UMED
Dr n med. Aleksandra Ledwon
   

4. POSTĘPOWANIE U NOSICIELI MUTACJI PROTOONKOGENU RET I WSKAZANIA DO OPERACJI PROFILAKTYCZNYCH
sala: A
 
Moderatorzy Dr hab. Agnieszka Czarniecka, prof. NIO
Prof. dr hab. Katarzyna Ziemnicka
10:00 – 10:25 Predyspozycja dziedziczna do raka rdzeniastego tarczycy i zasady jej diagnostyki.
Prof. dr hab. Katarzyna Ziemnicka
10:30 – 10:55 Wymagania diagnostyki molekularnej w odniesieniu do leczenia zaawansowanego raka rdzeniastego tarczycy
Dr hab. Małgorzata Oczko-Wojciechowska
11:00 – 11:25 Postępowanie w dziedzicznym raku rdzeniastym w realnej praktyce lekarskiej na bazie przeglądu przypadków
Dr hab. Jolanta Krajewska
11:30 – 11:55 Czy każdy nosiciel mutacji RET wymaga operacji profilaktycznej?
Dr hab. Agnieszka Czarniecka, prof. NIO
12:00 – 12:25 Doświadczenia w NIO w Gliwicach z nosicielami mutacji RET 791 – przegląd przypadków
Dr n med. Kornelia Hasse-Lazar
12:30 – 12:45 Podsumowanie i zamknięcie kursu
Dr hab. Agnieszka Czarniecka, prof. NIO
Prof. dr hab. Katarzyna Ziemnicka
 

5. ZAAWANSOWANY RAK TARCZYCY: CZY I JAK KWALIFIKOWAĆ CHORYCH DO PROGRAMÓW LEKOWYCH.
sala: B
 
Moderatorzy Prof. dr hab. Alicja Hubalewska-Dydejczyk
Dr hab. Jolanta Krajewska
10:30 – 10:55 Postępowanie w zaawansowanym zróżnicowanym raku tarczycy
Dr hab. Jolanta Krajewska
11:00 – 11:25 Zaawansowany rak rdzeniasty tarczycy
Dr med. Małgorzata Trofimiuk-Müldner
11:30 – 11:55 Rak anaplastyczny
Dr n med. Tomasz Gawlik
12:00 – 12:25 Postępowanie w progresywnym zróżnicowanym raku tarczycy – przegląd przykładowych przypadków.
Dr Konrad Samborski
wykład pod patronatem firmy SANOFI
12:30 – 12:55 Metody lokoregionalne stosowane w zaawansowanym raku tarczycy
Dr n med. Zbigniew Wygoda
13:00 – 13:15 Podsumowanie i zamknięcie kursu
Prof. dr hab. Alicja Hubalewska-Dydejczyk
Dr hab. Jolanta Krajewska
 

Sponsor Diamentowy


Sponsor Platynowy

Sponsor Złoty