Prezentacje ustne - informacja dla prelegentów
Przygotowanie pliku prezentacji

 1. prezentacje powinny być przygotowane w postaci plików MS PowerPoint (rozszerzenie pliku *.ppt,
  *.pptx) wersja min. Office 2016 dla Windows
 2. dopuszczamy także możliwość odtworzenia pliku w formacie PDF
 3. format prezentacji 16:9
 4. filmy osadzone w prezentacji powinny zostać umieszczone w tym samym katalogu co prezentacja
 5. z uwagi na czytelność prezentowanych treści, prosimy nie zamieszczać tekstów, obrazów i innych
  istotnych treści blisko krawędzi slajdu, prosimy zachować marginesy slajdu
 6. W razie użycia w prezentacji niestandardowej* czcionki, musi być ona osadzona w prezentacji
  podczas zapisywania pliku i zostać umieszczone w tym samym katalogu co prezentacja. W innym
  przypadku organizator nie gwarantuje właściwego wyświetlania prezentacji (*standardowe czcionki tj. np.: Arial, Times New Roman, Calibri itp.)
 7. treść prezentacji w języku polskim
 8. nazwa pliku z prezentacją
  • (przykładowa nazwa pliku dla prezentacji np z dnia 6 maja godz. 11:15, Jan Kowalski)
  • 20220506_1115_Jan_Kowalski
 9. czas trwania prezentacji - zgodnie z programem


Przesłanie / dostarczenie pliku

 1. pliki Power Point (.ppt, .pptx) lub pdf można przesłać z wyprzedzeniem na adres: info@raktarczycy2022.pl
 2. jeżeli rozmiar pliku przekaracza 20MB, proszę przesłać plik przez stronę www.filemail.com/pl
 3. prezentacje przekazywane na miejscu w podczas kongresu powinny zostać dostarczone na nośniku USB do recepcji kongresu (zlokalizowanej w holu Areny Gliwice) najpóźniej na 3 godziny przed rozpoczęciem sesji


Prezentacja w czasie obrad

 1. przed rozpoczęciem obrad, w której jest dana prezentacja, prosimy o zgłoszenie się do obsługi technicznej sali
 2. uprzednio wgrane prezentacje będą odtwarzane z komputera z oprogramowaniem Windows
 3. prelegenci będą mieli do dyspozycji przełącznik slajdów na mównicy


Logotypy do pobrania


pobierz jpg 1532 KB, CMYK

 
pobierz jpg 1020 KB, CMYK


pobierz jpg 976 KB, CMYK

pobierz jpg 976 KB, CMYK

 
 

Sponsor Diamentowy


Sponsor Platynowy

Sponsor Złoty