Gliwice

 

Gliwice są jednym z najstarszych i najpiękniejszych miast na Górnym Śląsku. Miasto zostało założone w trakcie kolonizacji na prawie niemieckim w XIII wieku. Pierwsza pisemna wzmianka pochodzi z roku 1276. Należało do księstwa opolskiego, z którego w 1281 została wydzielona ziemia bytomska.
Średniowieczne i wczesnonowożytne Gliwice były małym miastem dzielącym losy wschodniego Górnego Śląska.
U schyłku średniowiecza, na niespełna kilku hektarach, żyło tutaj około 900 mieszkańców. Wśród nich przeważali przybysze z Dolnego Śląska i zachodniej Europy. Na przestrzeni wieków miasto zmieniało przynależność państwową, władali nim Polacy, Czesi i Niemcy.
Po pierwszej wojnie śląskiej w 1742 doszło do podziału Śląska i Gliwice przypadły Królestwu Prus. W 1812 uruchomiono Kanał Kłodnicki łączący nowe zagłębie przemysłowe z Odrą. Gliwice stały się obok Bytomia i później też Katowic centrum konurbacji górnośląskiej, przeżywając w XIX wieku gwałtowny rozwój.
       


W parze z rozkwitem przemysłu szedł rozwój urbanistyczny. Reprezentacyjną osią nowego śródmieścia stała się Wilhelmstraße (obecnie Zwycięstwa), która w latach 80. XIX wieku połączyła Stare Miasto z dworcem kolejowym. Połączenie kolejowe Gliwice zyskały poprzez Kolej Górnośląską już w 1845. W 1892 na ulicach miasta pojawiły się tramwaje.
W plebiscycie górnośląskim po I wojnie światowej 78,7% głosujących opowiedziało się za pozostaniem w granicach Niemiec.
Do historii przeszedł sfingowany atak na radiostację gliwicką 31 sierpnia 1939 – operacja false flag przeprowadzana przez SS, która miała posłużyć jako pretekst do ataku III Rzeszy na Polskę.
Na podstawie ustaleń jałtańskich i poczdamskich Gliwice zostały po II wojnie światowej przyznane Polsce. W mieście osiadło wielu polskich przesiedleńców ze Lwowa i Galicji Wschodniej. Na lwowskich kadrach naukowych została oparta Politechnika Śląska mieszcząca się od czerwca 1945 w Gliwicach, do tamtejszych tradycji nawiązał również klub sportowy Piast Gliwice. Niemcy i Ślązacy mogli pozostać, jeżeli przeszli tzw. weryfikację narodowościową i złożyli deklarację na wierność narodowi i państwu polskiemu. Niemniej w związku z emigracją i asymilacją ich liczba w kolejnych dekadach systematycznie spadała. spadała.
Pomimo zmiennych kolei losu miasto do dziś zachowało czytelny układ architektoniczo-przestrzenny z czasów lokacji. Jego centralnym punktem jest kwadratowy rynek z ratuszem. To stamtąd wybiegają staromiejskie ulice, tworząc szachownicową sieć zabudowy kamieniczek. Dawniej granicą tej zabudowy były kamienne mury obronne z basztami, fosą i dwiema bramami – Białą (Bytomską) i Czarną (Raciborską).
Jak dojechać?

 

Komunikacja autobusowa - zobacz więcej

 

Komunikacja kolejowa - zobacz więcej

Dworzec kolejowy w Gliwicach należy do najważniejszych stacji PKP w Polsce. Kolej obsługuje połączenia do najważniejszych polskich miast, stacja pełni również rolę węzła przesiadkowego w komunikacji regionalnej.
 

Taxi

Lider Taxi Gliwice
32 506 56 56
32 797 09 99
 
Radio Taxi Sezam
32 270 23 10
 
Radio Lux Gliwice
502 299 199

 

Sponsor Diamentowy


Sponsor Platynowy

Sponsor Złoty