Polskie Towarzystwo Endokrynologii Onkologicznej
Szanowni Państwo,
Członkowie Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Onkologicznej,


Pragnę zaprosić wszystkich zainteresowanych na II Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Onkologicznej. Tym razem odbędzie się on w Gliwicach i będzie częścią Kongresu pt. „Wokół Raka Tarczycy”.

Dla nas, endokrynologów zajmujących się m.in. nowotworami gruczołów wydzielania wewnętrznego, zagadnienia związane z diagnostyką i terapią raka tarczycy są niezwykle ważne, zwłaszcza że z punktu widzenia epidemiologii rak tarczycy stanowi największy problem spośród wszystkich nowotworów endokrynnych. Nie wolno nam jednak zapominać, że istnieje wiele innych chorób nowotworowych, które obejmują przysadkę, przytarczyce, nadnercza, trzustkę czy gonady. Zatem, tematy wiodące naszego Zjazdu będą tyczyły się w dużej mierze nowotworów powyżej wymienionych gruczołów dokrewnych. Pragnę przypomnieć, że poprzednia konferencja na temat raka tarczycy, która odbyła się w roku 2015 w Wiśle była zatytułowana „Rak tarczycy i inne nowotwory złośliwe układu wydzielania wewnętrznego”. Według kompetencji, właśnie te inne nowotwory, ich diagnostyka i leczenie, staną się tematami wiodącymi naszego II Zjazdu. Tematyka Kongresu „Wokół Raka Tarczycy” wpisuje się także w zainteresowania Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, tym bardziej cieszę się, że równolegle z naszym Zjazdem odbędzie się VIII Zjazd tegoż Towarzystwa.

Należy wyrazić nadzieję, że Kongres w Gliwicach skupi dużą liczbę Kolegów zarówno endokrynologów, jak i onkologów, i pozwoli na integrację tych dwóch środowisk lekarskich. Nie mam wątpliwości, że taka formuła Kongresu przyniesie organizatorom sukces.

Do zobaczenia w Gliwicach.

Prezes Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Onkologicznej
Prof. dr hab. n med. Andrzej Lewiński


/Andrzej_Lewinski
Prof. dr hab. n med. Andrzej Lewiński

 

Komitet Naukowy II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Onkologicznej

Przewodnicząca:
 • Prof. dr hab. med. Alicja Hubalewska-Dydejczyk
 
Członkowie:
 • Dr hab. med. Zbigniew Adamczewski
 • Dr hab. med. Agnieszka Czarniecka
 • Prof. dr hab. med. Marek Dedecjus
 • Prof. dr hab. med. Aleksandra Gilis-Januszewska
 • Prof. dr hab. med. Daria Handkiewicz-Junak
 • Prof. dr hab. med. Barbara Jarząb
 • Prof. dr hab. med. Grzegorz Kamiński
 • Prof. dr hab. med. Małgorzata Karbownik-Lewińska
 • Prof. dr hab. med. Beata Kos-Kudła
 • Dr hab. med. Aldona Kowalska
 • Dr hab. med. Jolanta Krajewska
 • Prof. dr hab. med. Andrzej Lewiński
 • Prof. dr hab. med. Katarzyna Łącka
 • Prof. dr hab. med. Marek Ruchała
 • Dr hab. med. Magdalena Stasiak
 • Prof. dr hab. med. Anhelli Syrenicz
 • Prof. dr hab. med. Elżbieta Szczepanek-Parulska
 • Dr med. Małgorzata Trofimiuk-Müldner
   

Lista tematów głównych Zjazdu PTEO

 
 • Rak tarczycy jest wspólnym tematem głównym VI Konferencji „Rak Tarczycy”,  VIII Zjazdu PTT oraz II Zjazdu PTEO. Abstrakty dotyczące raka tarczycy prosimy kierować na VI Konferencję „Rak Tarczycy”.
 • Agresywne guzy przysadki
 • Rak rdzeniasty tarczycy
 • Rzadkie raki endokrynne: rak przytarczyc
 • Rzadkie raki endokrynne: rak nadnerczy
 • Guzy neuroendokrynne
 • Guzy chromochłonne, przyzwojaki i zespoły wielogruczołowe
 • Powikłania endokrynologiczne u chorych leczonych onkologicznie